Pro média

Kontakty:

Ing. Pert Digrin, Ph.D., vedoucí správy památkového objektu
 
Ing. Jana Digrinová, pracovnice vztahů k veřejnosti
 
Ing. Marie Charvátová, organizace svateb, výletů ZŠ, MŠ a seniorských skupin
 
 

Informace o pořádaných a připravovaných akcích  jsou zveřejňovány zde.

Akce...

Zprávy...