Vápencové lomy Amerika

  • Fyzická náročnost: Náročné
  • Vhodné pro vozíčkáře: Ne

Soubor vápencových lomů nacházející se v Českém Krasu – Velká Amerika, Malá Amerika a Mexiko.

Vyhledávaným turistickým cílem je převážně lom Velká Amerika, neboť se zde natáčely i známé české filmy – Limonádový Joe, Malá mořská víla a Micimutr. Všechny lomy vznikly v 19. století, tedy v době rozvíjejícího se průmyslu. V dnešní době se již nevyužívají, některé jsou zatopeny vodou (hloubka až 60 metrů) a nachází se zde také důmyslná soustava štol (hlavní štola je dlouhá až 3 km a je tvořena 5 patry). 


Tipy na výlet

Barokní areál Skalka sestává ze tří objektů – kostelíka sv. Máří Magdaleny, kláštera a poustevny.

Expozice zaměřená na život a dílo Karla Čapka, Olgu Scheinpflugovou a Ferdinanda Peroutku.