I. První republika – reprezentativní salóny

Zahrnuje 11 historických prostor představujících bydlení drobné šlechty na počátku 20. století. Jde o reprezentativní místnosti zámku – zimní jídelnu, kapli, velkou jídelnu, přípravnu, velký salon s hodinovou věží, pánský salon, dámský salon, knihovnu, pracovnu, lovecký salon a arkádu s nástupním schodištěm.

Rezervace je nutná pouze pro skupiny od pěti osob. Vstupenky na tuto prohlídkovou trasu si zakupte nejpozději pět minut před začátkem prohlídky. Děkujeme za pochopení. 

 

Základní informace

 • délka 40 minut
 • max. 30 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
1. 7.–31. 8. út–ne 10.00–15.45

Vstupné

Plné

 • dospělí 120 Kč

Snížené

 • dětem od 6 do 18 let 80 Kč
 • držitelům platné karty a studentům od 18 do 26 let, ISIC, ITIC, EYCA, KČT, po předložení studentského průkazu, nebo potvrzení o studiu, nebo po předložení soupisu potvrzeného školou 80 Kč
 • seniorům po dovršení věku 65 let 80 Kč
 • držitelům průkazu ZTP – dospělí (po dovršení věku 18 let) 80 Kč

Rodinné

 • 2 rodiče a 3 děti 310 Kč

Zdarma

 • dětem do dovršení věku 6 let zdarma
 • držitelům průkazu ZTP do dovršení věku 18 let, držitelům průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P zdarma
 • držitelům platné karty ICOM, ICOMOS a karty Národního muzea zdarma
 • pedagogickému doprovodu a dozoru organizovaných skupin dětí v maximálním počtu 2 osob na jednu skupinu; průvodce skupin větších než 20 osob zdarma
 • držitelům zaměstnaneckých průkazů NPÚ zdarma
 • držitelům průkazů bývalého zaměstnance NPÚ zdarma
 • držitelům tzv. volných vstupenek vydávaných generálním ředitelstvím NPÚ zdarma
 • novináři při pracovní návštěvě a pouze pouze po předchozí akreditaci u správy památkového objektu zdarma
 • jednorázový šestý vstup zdarma účastníkům věrnostního programu zdarma
 • v jednotlivých výjimečných případech zdarma
 • zaměstnancům Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací, kteří se prokáží průkazem dané organizace opatřeného fotografií držitele a přelepkou MK; zdarma

cizojazyčný výklad - pouze po předchozí rezervaci

 • snížené vstupné 120
 • plné vstupné 180

nutnost rezervace pouze pro skupiny