Mimořádná opatření proti pandemii COVID-19

Pokyny pro návštěvníky

  

V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru platí pro návštěvníky areálů památek další zpřísněné pokyny nad rámec obecně vydaných návštěvních řádů. Při nedodržení pokynů pro návštěvníky nebude návštěvník do areálu vpuštěn nebo může být z areálu bez náhrady vykázán, a to i přes to, že má uhrazené vstupné.

♦ Zakazuje se vstup osob podléhajících karanténě nebo osob se zdravotními potížemi odpovídajícími virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů aj.) do areálů památkových objektů včetně parků a zahrad.

Návštěvník je povinen mít zakryty dýchací cesty a dodržovat rozestupy v délce 1,5 m, vyjma osob sdílejících společnou domácnost.

Zakazuje se shlukování osob, a to jak v parcích a zahradách, nádvořích a dalších venkovních i vnitřních prostorech, tak především v místech před toaletami a na pokladnách. Návštěvníci musí udržovat odstup minimálně 1,5 m.

Návštěvník je povinen před vstupem do míst prodeje (pokladny, návštěvnická centra apod.) a WC použít desinfekci rukou.

Je upřednostňován bezhotovostní prodej (on-line prodej nebo platba pomocí platebního terminálu).

Návštěvník je povinen dodržovat další pokyny zaměstnanců NPÚ, v opačném případě může být vykázán z areálu zaměstnancem správy památkového objektu.