Harrachové – vznešenost zavazuje

1. 1. 2023 až 31. 12. 2023

Proč rod Harrachů? Letos uplyne 400 let od nástupu Arnošta Vojtěcha z Harrachu na pražský arcibiskupský stolec a zároveň 400 let od sňatku Isabely Kateřiny z Harrachu s Albrechtem z Valdštejna.

Připomeneme také 70 let od zpřístupnění zámku Hrádek u Nechanic veřejnosti. Právě toto letní lovecké a reprezentační sídlo Harrachů v Čechách a také státní zámek Janovice u Rýmařova jsou hlavními objekty 13. ročníku projektu Po stopách šlechtických rodů Národního památkového ústavu tentokrát s podtitulem Harrachové – vznešenost zavazuje.
 

Státní zámek Hrádek u Nechanic

Navštivte zámek Hrádek u Nechanic v rámci dokumentárního cyklu Skryté skvosty
 

Harrachové patřili mezi nejvýznamnější šlechtické rody naší historie. Zastávali vysoké posty v církvi, u císařského dvora, v zemské správě, armádě i diplomacii. Byli průkopníky nejen v lyžování, ale také v lesním hospodaření, sklářství, zemědělství a včelařství. Zasloužili se o lepší sociální péči, zapojili se do kulturního dění, byli významnými mecenáši.

Arnošt Vojtěch za Harrachu

Arnošt Vojtěch z Harrachu


Stručná historie rodu

Aristokratický rod hrabat Harrachů zanechal v českých dějinách hlubokou stopu. Jeho členové se od 17. století prosadili jako vynikající diplomaté a vídeňský dvůr je zpravidla vysoce oceňoval. Jejich mimořádné politické nasazení trvalo až do 18. století.  V té době stáli na pozicích zemského vlastenectví a snažili se bránit práva Českého království. Výsledek těchto snah ovšem nebyl příliš výrazný. Musíme si ale uvědomit, že i tyto aktivity později přispěly k národnímu obrození.

Na vídeňskou centralizaci reagovali Harrachové zpravidla ústupem z politických pozic a stále víc se zaměřovali na  vlastní hospodářskou činnost. Do politické sféry se pak na čas vrátili v 19. století, kdy byli opakovaně zvoleni do zemského sněmu, kde zastávali konzervativní pozice. Těšili se velké popularitě i vážnosti. Hlava rodu přirozeně vždy vstoupila do předlitavského parlamentu, kde také hájili české pozice. Po I. světové válce z politické scény ustoupili a do konce jejich českého působení se na ni již nevrátili.

V druhé čtvrtině 19. století se stále víc přikláněli k českému národnímu obrození, a to zejména za Františka Arnošta a především Jana Nepomuka Harracha, který se zařadil mezi největší vlastence v řadách české aristokracie.

František Arnošt Harrach

František Arnošt Harrach
 

Jan Nepomuk Harrach

Jan Nepomuk Harrach

Harrachovské hospodaření mělo vysokou úroveň, nezřídka přinášelo průkopnické činy. Lesní hospodaření, sklářství, zemědělství, včelařství jsou toho dokladem. Jedním z důvodů jejich popularity bylo jejich silné sociální cítění. Reformy provedené Aloisem Tomášem Raimundem, posléze Arnoštem Quidem, Františkem Arnoštem a Janem Nepomukem daleko překračují rámec dobových zvyklostí. Dobré hospodaření umožnilo nejen lepší sociální péči, ale také mecenášství. Dokladem toho je řada kostelů. Harrachové se podíleli na činnosti předních hospodářských a kulturních institucí (různé hospodářské jednoty, Matice česká, Muzeum království Českého, Národní divadlo, Moderní galerie). Zapomínat nesmíme ani na průkopnickou podporu turistiky a lyžování nebo jejich zájem o novinky ve stravování.


Podívejte se na reportáž České televize ze slavnostního zahájení 26. 1. v Harrachově. 


Zapojená pracoviště Národního památkového ústavu

Další zapojené instituce a subjekty

Poděkování

Národní památkový ústav děkuje všem, kteří se podílí na zdárném průběhu letošního projektu věnovaného Harrachům. Zvláštní poděkování patří panu PaedDr. Janu Luštincovi, emeritnímu řediteli Krkonošského muzea v Jilemnici; přednímu odborníkovi, badateli a autorovi mnoha publikací věnovaných harrachovské problematice.


 

Kdo je "dáma v kočáře" na vizuálu projektu?

Vizuál projektu vychází z olejomalby L. Grünlera (cca 1850), která zachycuje Annu hraběnku z Harrachu, rozenou Lobkowiczovou, manželku Františka Arnošta hraběte z Harrachu. Hraběnka Anna se projíždí před zámkem Hrádek u Nechanic, o jehož výstavbu se i se svým chotěm významně zasloužila.

Obraz je vystaven v ložnici hraběnky na Hrádku u Nechanic (prohlídkový okruh Osobní život šlechty) a patří do sbírek Národního památkového ústavu.  


Stránka a kalendář akcí jsou průběžně doplňovány.

Kalendář akcí

Leden

26. 1., NPÚSklárna a minipivovar Novosad & syn Harrachov s.r.o

Slavnostní zahájení projektu Po stopách šlechtických rodů 2023: Harrachové – vznešenost zavazuje a otevření expozice k Roku Harrachů v muzeu skla.

Harrachové patřili mezi nejvýznamnější šlechtické rody, hráli zásadní roli v našich dějinách jako vysocí představitelé státu a církve, ale také jako pokrokoví správci panství.

Jedním z velkých odkazů tohoto rodu je i jejich propojení se sklářstvím, slavnostní zahájení projektu a otevření expozice k Roku Harrachů se proto koná v prostorách proslulých harrachovských skláren.

Únor

13. 2. 4. 9., ÚOP v Liberci

Výtvarný projekt pro školy: Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů.

Výtvarně historický projekt propojí výtvarné dovednosti žáků prvního i druhého stupně základních škol, nižšího stupně víceletých gymnázií i středních škol z celého Libereckého kraje. Tématem letošního roku jsou nejen regionální památky, ale především šlechtický rod Harrachů, jenž se stal celoročním vlajkovým tématem na všech objektech Národního památkového ústavu.

Výstupem projektu je výstava v Krajské vědecké v knihovně v Liberci (vernisáž 2. 5. 29. 5.) a na státním zámku Frýdlant (výstava 1. 6. 4. 9.).

Březen

9. 3., Městská knihovna Špindlerův Mlýn,  od 16 hodin

Přednáška Jan Nepomuk hrabě Harrach: Turistika a lyžování. Přednáší PaedDr. Jan Luštinec.


14. 3., Městská knihovna Česká Lípa

Přednáška Jan hrabě Harrach a jeho nejbližší potomci. Přednáší PaedDr. Jan Luštinec. 


16. 3., Městské muzeum v Jaroměři

Přednáška Zámek Hrádek u Nechanic – kousek Anglie ve východních Čechách. 

Přednáška kastelána zámku Mgr. Martina Rejmana v rámci přednáškového cyklu Mezi řádky. Pořadatelem je ÚOP v Josefově.


28. 3., Krkonošské muzeum v Jilemnici, Erbovní sál, od 17 hodin.

Přednáškový cyklus Osobnosti Harrachů: Kariéra Otty Bedřicha hraběte Harracha v době třicetileté války. Přednáší Ondřej Capoušek.


Do 4. 9., ÚOP v Liberci

Výtvarný projekt pro školy: Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů.

Výtvarně historický projekt propojí výtvarné dovednosti žáků prvního i druhého stupně základních škol, nižšího stupně víceletých gymnázií i středních škol z celého Libereckého kraje. Tématem letošního roku jsou nejen regionální památky, ale především šlechtický rod Harrachů, jenž se stal celoročním vlajkovým tématem na všech objektech Národního památkového ústavu.

Výstupem projektu je výstava v Krajské vědecké v knihovně v Liberci (vernisáž 2. 5. 29. 5.) a na státním zámku Frýdlant (výstava 1. 6. 4. 9.).

Duben

1. 4., státní zámek Hrádek u Nechanic

Slavnostní zahájení sezony, projektu Po stopách šlechtických rodů 2023 a křest nové publikace o rodu Harrachů.

Prohlídky základní trasy s velikonoční výzdobou za asistence kostýmovaných kustodů, nahlédnutí do obnovovaných hostinských pokojů, v případě příznivých klimatických podmínek prohlídky věže.

Křest nové publikace o rodu Harrachů s autogramiádou autorů a další doprovodný program. Otevřena bude také zámecká kavárna.


1. 4. – 31. 10., hospitál Kuks

Výstava Konojedská preludia. Výstava 18 banerů věnovaných klášteru servitů v Konojedech, který založil František Karel Rudolf hrabě Swéerts-Špork.


2. – 10. 4., státní zámek Hrádek u Nechanic

Velikonoce na Hrádku. Velikonočně vyzdobené reprezentační pokoje obohacené o výstavu kraslic.


5. 4., státní zámek Konopiště, od 19 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


14. 4., Krkonošské muzeum v Jilemnici, Erbovní sál

Beseda s autory knihy Harrachové – Vznešenost zavazuje. Autoři publikace: PaedDr. Jan Luštinec, Mgr. Petr Nosek a Mgr. Adam Rejha.


19. 4., státní zámek Konopiště, od 19 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


22. 4., Klub česko-slovenských turistů v Rakousku

Komentovaná procházka Vídní po stopách Harrachů. Organizuje Klub česko-slovenských turistů v Rakousku a Slovanská Beseda; provází na pozvání KČT PaedDr. Jan Luštinec.


25. 4., Generální ředitelství NPÚ, Mázhaus (Liliová 5, Praha 1), 17:00–18:30

Hovory s kastelány – Hrádek u Nechanic. Přednáší Mgr. Martin Rejman, kastelán zámku Hrádek u Nechanic.

Z cyklu přednášek pro veřejnost – správce objektu seznámí v průběhu přednášky posluchače s historickými souvislostmi zámku a s vybranými osobnostmi z rodu Harrachů, kteří jsou s objektem neochvějně spjati. Pohovoří o svém osobním příběhu a představí aktuální kulturní, případně edukační aktivity na objektu.


26. 4., Krkonošské muzeum v Jilemnici, Erbovní sál, od 17 hodin

Přednáškový cyklus Osobnosti Harrachů: Navzdory osudu: Vzestupy a pády rodu Harrachů v 17. století (Arnošt Vojtěch a Ferdinand Bonaventura z Harrachu). Přednáší Mgr. Petr Nosek, zástupce kastelána zámku Hrádek u Nechanic.


27. 4., Krajská vědecká knihovna v Liberci

Přednáška Jan hrabě Harrach a rozvoj turistiky a lyžování. Přednáší PaedDr. Jan Luštinec, historik a přední odborník na harrachovskou problematiku. www.npu.cz/cs/uop-liberec


29. 4. – 8. 5., státní zámek Hrádek u Nechanic

Květiny pro lesk a slávu Harrachů. Květinová výstava na hlavních prohlídkových trasách.


Do 4. 9., ÚOP v Liberci

Výtvarný projekt pro školy: Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů.

Výtvarně historický projekt propojí výtvarné dovednosti žáků prvního i druhého stupně základních škol, nižšího stupně víceletých gymnázií i středních škol z celého Libereckého kraje. Tématem letošního roku jsou nejen regionální památky, ale především šlechtický rod Harrachů, jenž se stal celoročním vlajkovým tématem na všech objektech Národního památkového ústavu.

Výstupem projektu je výstava v Krajské vědecké v knihovně v Liberci (vernisáž 2. 5. 29. 5.) a na státním zámku Frýdlant (výstava 1. 6. 4. 9.).


Partneři

Generální mediální partner:

 

Hlavní mediální partner:

 

Další partneři: